Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KASTAMONU / MERKEZ - Kuzeykent Anadolu Lisesi

Kuzeykent Anadolu Lisesi Tarihçesi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 13.08.1993 tarih ve 14210 sayılı yazılarına istinaden Ağırlıklı Yabancı Dil Programı uygulayan müstakil bir lise olarak Kastamonu Kuzeykent Lisesi 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılında Diploma başarı notu ortalaması 3.50 ve daha yukarı olma kaydıyla 40x2=80 öğrenci alınması izniyle eğitim-öğretime açılmıştır. 23-27 Ağustos 1993 tarihleri arasında öğrenci alınmasına ilimiz Candaroğulları İlköğretim Okulunda başlanmış, adı geçen okulun müdürü Adem Yaman Kuzeykent Lisesi Müdürlüğüne vekalet etmiştir. Ayni yıl Kuzeykent İlköğretim Okulu binasında Hazırlık A ve B olmak üzere 70 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır.

0Adi geçen okulun müdürü okulumuz müdür vekilliğini de üstlenmiştir. (Yasar Bilge) 23.09.1994 tarihine kadar vekalet görevini sürdüren Yasar Bilge´nin Aydın / Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesine öğretmen olarak atanması nedeniyle vekalet Kuzeykent İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Mehmet Özbakır´a verilmiştir. 11.01.1995 tarihinden okulun müdürlüğüne Merkez İlköğretim Okulunda Müdür yardımcılığı yapmakta olan Hüseyin Kaykanacıoğlu asaleten atanmıştır.16 Haziran 2005 tarihinde okul müdürlüğünden istifa eden H. Kaykanacıoğlu 5 Eylül 2005 tarihinde yeni açılan Prof Dr. Saime İnal Savi Lisesi müdürlüğüne atanmıştır. 26 Haziran 2005 tarihinden itibaren Kuzeykent -Lisesi müdürlüğüne 1995 yılından itibaren okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Necmettin SAHIN 26 Haziran 2005 - 5 Mayıs 2007 arasında müdür vekili olarak çalışmıştır. 

5 Mayıs 2007- 5 Kasım 2007 tarihleri arası A.Paşa Müdür Yardımcısı Erdoğan KURNAZ okul müdürü olarak çalışmıştır. Okul müdür vekilliğine 5 Kasım 2007 tarihinden itibaren tekrar Necmettin ŞAHİN getirilmiştir. 1993 yılından beri Yabancı Dil Ağırlıklı Lise ve Genel Lise olarak eğitim ve öğretime 15 yıl başarılı bir şekilde devam edilmiştir.Okulumuzun Anadolu Lisesine dönüştürme çalışmaları başlatılmış, 12.06.2008 tarihi ve B.08.0.06M.09.03.05/5426 Sayılı Bakanlık oluru ile 2008/2009 öğretim yılından itibaren Lise 1. sınıflara 150 öğrenci alınarak okulumuz Kuzeykent Anadolu Lisesi’ne dönüştürülmüştür. 05.02.2010 tarihinde 243/23757 Sayılı Valilik oluru ile Kuzeykent Anadolu Lisesi Müdürlüğüne Zeki GÖKGÖZ getirilmiştir.0

 

1993 yılından 15 Aralık 1997 yılına kadar eğitim-öğretim faaliyetlerini Kuzeykent İlköğretim Okulunda tamamlayarak aynı tarihten itibaren geçici kabulü yapılarak henüz tamamlanmamış olan Kuzeykent merkezindeki 16.610 m 2 bahçesi olan, içerisinde 2390 m 2´ lik kendi binasında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bu tarihte henüz çevre düzenlemesi yapılmamış geçici binada ikili öğretime başlama sıkıntısından dolayı birçok noksanıyla beraber kendi binasındaki eğitim faaliyetlerini sürdürme zorunda kalmıştır.

 

Okulun bünyesine 19096-1997 Eğitim- Öğretim yılında genel lise bölümüne 1. sınıf öğrenci alınmıştır. Şubat 1997 yılında kredili sistemden 57 öğrenci mezun ederek böylelikle ilk mezunlarını da vermiştir. Bunların ilk yıl % 25´i üniversiteye girmiştir.

Halen okulumuzda 2 Müdür Yardımcısı,1 Müdür Başyardımcısı,45 öğretmen, 3 hizmetli, 2 memur, 28 derslik, 2 Fen Bilimleri Laboratuarı, 1 Sosyal Bilimler Laboratuarı, 1 Bilgi Teknoloji Sınıfı, 1 spor salonu, 1 kütüphane, 4 bölüm başkanlığı,1 öğretmenler odası, 1 hizmetli-personel odası mevcuttur. 679 öğrencisi bulunan Kuzeykent Lisesi öğrenci-veli-öğretmen diyalogları sayesinde, rehberlik servisinin öğrencileri iyi takip etmesi ve öğrencilerin sorunlarını çözmesi neticesinde disiplin kuruluna bir öğretim yılında birkaç öğrenciye münferit olaylardan dolayı disiplin cezası verilmiştir. Öğrencilerimiz okul kurallarına uydukları ve disiplin yönünden de iyi durumda olduğumuz görülmektedir. Diğer taraftan okul-veli-çevre ilişkilerinin mükemmel konumda olduğu, okulumuz çevre şartlarını en iyi biçimde kullanmaya çalıştığı, böylece Toplam Kalite Yönetimini uyguladığı görülmektedir. Okulumuz güvenlik kamera sistemi ile korunmakta olup okulumuzda aralik 2005 tarihinden itibaren web sitesine geçmiş bulunmaktadır.0

Kuzeykent Lisesi 2009 yılına kadar Genel Lise’den toplam 1052,Yabancı Dil Ağırlıklı Lise’den de 1097 mezun vermiştir. Mezun olan öğrencilerimizden Yabancı Dil Ağırlıklı Lise Bölümünden ÖSS basarisi genelde % 100 dür. Herhangi bir üniversiteye yerleştirme oranı ise yıllara göre % 26 ile % 49 arasında değişmektedir. Okulumuzun genel lise kısmında ise ÖSS kazanma oranı % 85, herhangi bir üniversiteye yerleştirme oranı ise ortalama % 13´tür. Türkiye genelinde üniversiteye yerleştirme oranının genel liselerde % 10 , yabancı dil ağırlıklı liselerde % 27 olduğu düşünülürse , okulumuz üniversiteye yerleştirme başarısında Türkiye ortalamasını yakalamış, ve bazı yıllarda da Türkiye ortalamasını geçmiştir. Bu sonuç okulumuzun eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli bir biçimde devam ettiğinin göstergesidir.

Okulumuz 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren Lise-1 düzeyinde0 150 öğrencisini Anadolu Lisesi bölümüne kaydetmiş olup mezun vereceğimiz bu öğrencilerle başarımızı fazlasıyla arttıracağımızı beklemekteyiz.

İlimizde Sosyal, Kültürel, Sportif, Eğitim ve öğretim faaliyetlerini imkânlar ölçüsünde sürdürmekteyiz. Okulumuzun öğrencileri Milli Eğitimin genel ve özel amaçları çerçevesinde Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı olarak yetiştirilmektedir. Ayrıca, okulumuzun mezunlarının büyük çoğunluğu ülkemizin seçkin üniversitelerinde eğitim-öğretimlerini sürdürmektedirler. Kastamonu Kuzeykent Anadolu Lisesi bu başarılarından dolayı ilimizdeki seçkin yerini almıştır.

Yayın: 2013-03-18 - Güncelleme: 2013-03-18 11:20:47 - Görüntülenme: 1485